fbpx

Fire gode overvejelser når du skriver børnelitteratur

Artikel om børnelitteratur til forfattere og skribenter

 

Børnelitteratur – pædagogisk sandkasse eller universelle fortællinger

Børnelitteraturen har ofte haft en status som værende mindre fint eller ’lettere’ end andre typer litteratur. Denne antagelse er ikke bare problematisk men også usand. Børnelitteraturen er en særlig disciplin, der kræver en stor spredning i forfatterens faglighed, og som i sin praksis også har potentiale til at åbne en masse døre − ikke bare for børnebogsforfattere, men for stort set alle forfattertyper.


Konflikt

De bedste børnebøger indeholder universelle livserfaringer. Disse erfaringer kan komme til udtryk både i billedmaterialet, men også i tekstens tematik. Der er ofte i børnefortællinger en tydelig konflikt i fortællingen, som hovedpersonen (oftest) selv får lov til at erkende undervejs i narrativet. Med andre ord er det i karakterenes møde med verden, at konflikten bliver optrappet. Udfordringen som forfatter ligger her to steder. For det første ligger der en afgørende erfaring i ikke at være konfliktsky som forfatter. Som redaktør på Skriveforlaget har jeg læst en masse børnelitteratur, hvor konflikten synes udeladt eller ’for let’. Der ligger en generel misforståelse hos mange børnebogsforfattere om, at børn ikke kan overskue konflikt og konfrontation. Det er dog langt fra sandt! Mange af de mest populære børnefortællinger er konfliktfyldte og kan endda være ret uhyggelige.


Målgruppe

Målgruppeovervejelser er en fast del af den børnelitterære praksis. Præcisionen i målgruppe har her en fuldstændig afgørende betydning. Der findes ikke børnelitteratur, der er skrevet af børn, og derfor er det for alle børnebogsforfattere en udfordring i sig selv at skulle sætte sig i et barns sted – og endda hos et barn i en forholdsmæssigt afgrænset målgruppe. Det er vigtigt, at forfatteren tager stilling til målgruppe allerede i den indledende skriveproces. Her er det afgørende i overvejelserne, at man afstemmer alle delelementerne i litteraturen. Det vil sige sprogligt, stilistisk, genremæssigt, tematisk og så videre. Ved at forholde sig til de enkelte elementer i teksten bliver det nemmere at finde frem til, hvad der er målgruppeafstemt, og hvad der ikke er.


Genkendelse

Barnets muligheder for spejling og for genkendelse af egen hverdag er også et knudepunkt i børnelitteraturen. Al litteraturforskning peger på, at netop indlevelsen er det afgørende element i litteraturens muligheder for at lære fra sig. Det er i barnets oplevelse af genkendelse – og dermed nuancering – af egne oplevelser, at litteraturen for alvor kommer til sin ret. Tænk over, hvor og hvordan litteraturen kan skabe forbindelse til det virkelige liv, samt hvilke elementer fra virkeligheden der konkret bliver taget i brug i fortællingen. Det er selvfølgelig også direkte afhængigt af den tiltænkte målgruppe.


Morale > pædagogik

For de mere teoretisk engagerede forfattere er spørgsmålet om pædagogisk indhold et afgørende sted at have sine overvejelser. Generelt for meget børnelitteratur er det vigtigt at forholde sig til, hvordan den pædagogiske vinkel kommer til udtryk i det skrevne, samt hvilke valg der bliver truffet i forholdet mellem indhold og pædagogik. Det kan gøres på flere måder, men generelt er det bedst, hvis det pædagogiske er sekundært og skjult i moralen, og at indholdet dermed bliver opbygget efter en morale fremfor en pædagogisk vinkel. Det kan hurtigt skurre hos både oplæser og barn, hvis oplevelsen bliver, at der bliver talt ned til barnet, og det er derfor meget vigtigt, at det opleves mere som en fortælling end en moralsk lektion.

 

Anbefalinger

Jeg anbefaler alle interesserede i børnelitteratur, at de løbende i processen overvejer de fremlagte punkter: Konflikt, målgruppe, genkendelse og Morale > pædagogik. De er centrale for al børnelitterær praksis.

Bibliotekslisterne er altid et godt sted at holde sig opdateret som børnebogsforfatter. Mange biblioteker har en udvidet afdeling for børnelitteratur og fantasy, og det er meget nemt at opdage, hvilke bøger der hitter ved et enkelt øjekast på de fremhævede titler. Jeg anbefaler derfor at tage et sving forbi biblioteket for at holde sig opdateret på feltet!

Skrevet af Emil Christensen

Du kan måske også være interesseret i at læse artiklen Med Tintin til månen og retur

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *