Forfatter er blot et af mange ord, der starter med f. Andre ord fra samme leksikalske nærområde er fattig, forarmet, forhutlet, forgældet og falleret. Og Fattiggårdsaspirant. Fattiggården var en "kommunal arbejdsanstalt, hvor fattige mod en arbejdsydelse kunne få mad og bolig" De oprettedes fra midten af 1800-tallet og blev først afskaffet med Socialreformen af 1933... Læs videre "%s"

Styr på ymer

Bred ymer. Det udtryk er der næppe mange helt unge læsere, der er bekendt med. Det gamle slangudtryk stammer fra 1970´erne, og bruges om noget der er fortrinligt, godt eller "fedt". Vi sk...

Det første skridt

Enhver rejse starter med det første skridt, og enhver bog starter med det første bogstav. En bog kræver planlægning. Ingen bestiger et bjerg på en dag eller uden forberedelse. Det er et kun ...

Viskelæderet

"Nogle gange, når jeg sidder og læser det I andre skriver, tænker jeg; for fanden. Det er fantastisk der her. Så velskrevet. Så velformuleret. Så... Og så tager jeg mig til hovedet og mister fuldk...

Glemmebogen

Ordenes kirkegård Vi skal ikke være en nation af litterære analfabeter. Vi bør holde sproget i live og bruge ord til at udtrykke os, så man også får nuancerne med. Det gør man hverken på or...