Sider | Artikler | Projekter | Brugere

Projekt: Den lange nat

Novellesamling på grænsen mellem realisme og magi.

Projekt: Formskifterprøven

Jemina skal i sommerferien tage den officielle formskifterprøve for at få lov til at beholde sine evner. Romanen følger Jeminas oplevelser på sommerskolen og arbejdet hen mod prøven.

Projekt: 27 Liv

Dette projekt er nået til redaktionsfasen. Af praktiske årsager opdateres det ikke længere, før redaktionsfasen har fundet sin afslutning. (Manus er i denne fase blevet et landkort. Ændringer sker i flere kapitler samtidigt, fx kan en løs tråd i kap. 6 bindes i kap. 27. Når det hele er bundet og på plads, kommer der givetvis en opdatering eller en afmontering af projektet). Tak for alle kommentarer. De har med sikkerhed forbedret manuskriptet væsentligt.

Projekt: Frejas testamente

Historisk og mytisk roman om alt det, der er sprunget over, fortiet eller glemt i sagaerne og den nordiske mytologi. Kvindeliv i overgangen mellem hedensk og kristent verdenssyn, spiritualitet og livsførelse. To pigebørn bliver født i en vølves langhus, den ene af vølveslægt den anden i dølgsmål, men af kongelig æt. Hvordan kan de to fra hver sin verden og på kanten af samfundet leve i den turbulente tid mellem to verdensopfattelser? Nøgleord: Shamanisme, kvindeliv, urtekundskab, lokalkendskab (Roskilde), magisk realisme, urealistisk magi, poesi, farver, en handelsbys opståen. Spirituel og psykisk udvikling, dannelsesroman.