Styr på ymer

Styr på ymer

Bred ymer.

Det udtryk er der næppe mange helt unge læsere, der er bekendt med.

Det gamle slangudtryk stammer fra 1970´erne, og bruges om noget der er fortrinligt, godt eller “fedt”.

Vi skal dog beskæftige os med andre former for “ymer”  i dette indlæg.

Det danske sprog har en en række begreber, der ender på “ymer”, og som ofte relaterer sig til det at skrive. Eller som det i det mindste er gode at kende som forfatter.

Akronymer
Et akronym, der også kaldes initialord eller initialforkortelse, er en særlig ordforkortelse dannet af ords eller orddeles forbogstaver.
Eksempler på akronymer er DSB og NATO, der er dannet af begyndelsesbogstaverne i henholdsvis Danske Statsbaner og North Atlantic Treaty Organisation.

Anonym
Ordet anonym kommer fra det græske anonymos, og betyder uden kendt navn eller identitet. Det kan være et brev uden afsender eller en bog uden forfatternavn.

Nyere tids såkaldte whistleblower-ordninger er eksempler på, at man anonymt kan angive eller indberette ulovligheder uden at opgive sit navn.

Anonym kan også anvendes i betydningen, at en person er uden individuelle særpræg eller påfaldende kendetegn.

Eksempler på anvendelse af ordet findes også i foreningerne “Anonyme Overspisere” og “Anonyme Alkoholikere”.

Antonymer
Et antonym er et modsætningsord, og derfor et ord, der betyder det modsatte af et andet ord.
Eksempler på antonymer kunne være “varm og kold”, “tyk og tynd, “op og ned” eller “rig og fattig”.

Eponymer
Et eponym er et ord, som dannet ud fra et personnavn.
Eksempler kunne kunne være røntgenstråling, der er opkaldt efter videnskabsmanden Wilhelm Conrad Röntgen, Marxisme, der er opkaldt efter Karl Marx eller dieselmotor, der er opkaldt efter opfinderen Rudolf Diesel.

Homonymer
Homonymer er ord, der udtales eller staves ligesom et ord med en anden betydning.

Ordet “bakke” er et homonym, og kan betyde både “at køre baglæns”, men også “forhøjning” eller “en plade/flad holder, som man serverer på.”

Ordet sky er også et homonym, da det både kan betyde “en sky på himmelen” eller “han var meget sky og genert.”

Homonymer, der kun staves ens, men udtales forskelligt, kaldes homografer. Et godt eksempel er ordet kost, der staves ens, men udtales forskelligt afhængigt af, om det et “fejeredskab” eller “forplejning/mad”.

Homonymer, der udtales ens, men staves forskelligt, kaldes derimod homofoner. Eksempler på homofoner er ordene hver, værd, vær og vejr.

Pseudonymer
Et pseudonym stammer fra græsk og betyder “falsk navn” eller alias. Det er altså et fiktivt navn, der af forskellige årsager anvendes i stedet for det faktiske.

Pseudonymer kaldes også et påtaget forfatternavn, og et godt eksempel er Karen Blixen, der skrev under navnet Isak Dinesen. Filosoffen Søren Kierkegaard skrev også værker under pseudonymer som Victor Eremita og Constantin Constantinus.

Pseudonymer anvendes ikke kun af forfattere, men mange andre steder i den kreative verden.

Synonymer
Betegnelsen synonymer bruges om ord, der har samme eller næsten samme betydning som et andet ord.

Et eksempel på synonymer kan være ordene “tit” og “ofte”, men i mange tilfælde vil ordene ikke være fuldstændigt ensbetydende. Synonymer for ordet “hus” kan således være bebyggelse, bolig, bygning, ejendom og villa, og heraf fremgår netop variationer i den præcise betydning.

Synonymer anvendes blandt andet til at skabe variation i sproget, men der kan også også være mere nærliggende grunde til at vælge et andet ord. Som humoristen Storm P. udtrykte det: “Et Synonym er et Ord, man bruger, naar man ikke kan stave det, man tænkte først.”

Patronymer
Betegnelsen patronym stammer fra det græske pater (fader) og onyma (navn) og er således et efternavn, der dannes af en slægtnings fornavn med en tilføjelse, der viser slægtskabet.

I den traditionelle danske navngivning ville en søn hedde Petersen, hvis faderen hed Peter, mens en datter ville hedder Petersdatter. Fra omkring år 1800 begyndte man at bruge endelsen -sen også til piger. I 1828 indførtes navneloven i Danmark med faste slægtsnavne, hvorefter brugen af patronymer efterhånden ophørte.

Patronymnavne anvendes stadig i den færøske og islandske navnetradition og den nye danske navnelov fra 2006 har åbnet mulighed for at bruge patronymer som efternavne. Metronym eller matronym er et familienavn dannet af moderens navn.

“Ymer” er der med andre ord rigeligt af i det danske sprog.