Projekter

Tankecirklens kvadratur - En livestreamet autobiografi

"Cirklens kvadratur" handler om at konstruere (med passer og lineal) et kvadrat med samme areal som en given cirkel. Det kan man ikke, da Pi ikke kan beskrives præcist. At udføre denne opgave gennem min forfattergerning, betyder at de tanker jeg har i hovedet, aldrig præcist ville kunne beskrives på papir. Næsten og altid tillempet, fordi sætte tanker og følelser på formel via bogstaver, er umuligt. Jeg sætter mig som mål at gøre det så godt jeg formår.

Dette er en blog. En samling af mere eller mindre random tanker og følelser i deres eget flow af sprød reflektion og bastant ordflom. Jeg påtager mig intet ansvar for læserens oplevelser.

Af: JM Hoegh

Genre: Biografier

Ingen kapitler at vise.